Upravit stránku

Dokončené projekty

Autoclusters

Program: Central Europe

Doba trvání projektu: 2009 - 2012

Role DEX ICu: autor projektové myšlenky a externí expert vedoucíhopartnera Automotive Cluster - West Slovakia (technická asistence a podpora v managentu)

Cílem projektu AUTOCLUSTERS je sdružovat různé sebjekty jako jsou vysoké školy,R&D instituce, MSP, nečlenské státy EU, stejně jako IPA země s cílem vytvořit první automobilovou spolupracující síť v jihovýchodní Evropě. Clustering činnosti druhé úrovně navrženy v rámci projektu jsou zaměřeny na zlepšování inovační kapacity v regionu a zlepšení technologie a transferu know-how.

Autonet

www.autonet-central.eu

Program: Central Europe

Doba trvání projektu: 2010-2013

Role DEX ICu: autor projektové myšlenky a externí expert vedoucího partnera Automotive Cluster - West Slovakia (technická aisstence a podpora v managentu)

Hlavním cílem projektu AutoNet je podpořit inovační procesy a propagovat region střední Evropy a její aktéry jako klíčový region pro vytváření nových inovativních postupů, materiálů nebo výrobků v automobilovém průmyslu.

ClustersCord

www.clusterscord.eu

Program: Central Europe

Doba trvání projektu: 2010-2013

Role DEX ICu: autor projektové myšlenky a externí partner vedoucího partnera Regionální rozvojovou agenturu Ústeckého kraje (technická asistence  podpora managementu)

Partneři zastupující regionální obchodní podporující aktéry (např. RDA) v rámci tohoto projektu spojily své síly, aby zlepšili regionální kapacity v oblasti řízení a rozvoje klastrů, a to prostřednictvím výměny zkušeností a osvědčených postupů a rozvíjí spolupráci mezi stávajícími subjekty.