Upravit stránku

Transfer technologií a kapitalizace duševního vlastnictví

Transfer technologií a řízení duševního vlastnictví: jednáme jako zprostředkovatelé technologií v obou dimenzích – ve vertikálním i horizontálním transferu technologií. Ačkoli se rozvinutá metodika používá většinou pro spolupráci mnoha účastníků (např. transfer technologií z univerzit do průmyslu), může být použit i uvnitř jednoho subjektu (většinou ve velkých podnicích). Důležitou součástí transferu technologií je správa duševního vlastnictví a použití nejvíce efektivního způsobu, jak kapitalizovat rozvinuté duševní vlastnictví. V našich minulých projektech jsme si uvědomili, že toto je zřídkakdy rozvinutá znalost pro většinu našich partnerů. Proto nabízíme podporu rozvoje a implementace strategie duševního vlastnictví a podporu týkající zaměřenou na kapitalizaci duševního vlastnictví.

Naše kompetence:

Transfer technologií

Služby týkající se transferu technologií pomáhají univerzitám, výzkumným organizacím, ale také start-upům nebo malým a středním podnikům identifikovat výzkum s potencionálním obchodním zájmem. Díky naší rozsáhlé síti primárně v oblasti ICT, zdravotnictví, energetice a automobilovém průmyslu, přibližujeme průmysl nebo investory k tomu, aby našli vhodné up-takery definovaného výzkumu. Služby v oblasti transferu technologií jsou velice podobné službám využívání a šíření výsledků. Hlavním rozdílem je, že metodologie pro transfer technologií je vyvinutá pro komerční projekty, a jsou zde většinou 2 instituce zapojené do procesu. Metodologie využívání a šíření výsledků je vyvinuta primárně pro velké mezinárodní projekty, které jsou financovány z veřejných zdrojů (FP7, H2020) a mají více zúčastněných stran. 

Řízení duševního vlastnictví

Duševní vlastnictví je důležitým majetkem pro každou organizaci, která je založena na znalostech. Tato aktiva mají cenu pouze v případě, že řízení duševního vlastnictví je správně implementováno uvnitř organizace. Naše služby cílí zejména na malé a střední podniky (včetně start-upů), ale také na výzkumné organizace. Cílem služby je správně nastavit řízení duševního vlastnictví uvnitř organizace s použitím zejména interních zdrojů a odrážejí celkové kapacity (lidské a finanční zdroje) organizace. 

Kombinace s odvětvovými kompetencemi:

Toto jsou mezioborové competence použitelné v kombinaci s odvětvovou excelencí v průmyslových oblastech:

 • e-Health
 • Chytrá energie
 • Chytrá mobilita
 • ICT bezpečnost

S kým pracujeme: 

 • Malé a střední podniky, Start-upy
 • Univerzity a jiné subjekty zaměřené na výzkum a technický rozvoj

 Reference a projekty:

Vybraní partneři:

 • CETEMMSA (ESP)
 • University Hospital Antwerp (BEL)
 • Cologne University of Applied Sciences (GER)
 • Forum MedTech Pharma e.V., business division of Bayern Innvoative (GER)
 • Technical University Gabrovo (BUL)
 • Georghe Asachi Technical University of lachi (ROM)
 • Automotive cluster Slovakia (SVK)