Upravit stránku

Tvorba a řízení mezinárodních inovačních a výzkumných projektů

Různé veřejně dostupné nástroje podporují výzkumné a inovační aktivity na mezinárodní úrovni. Hlavním z těchto nástroje je Horizon2020, ale existují také jiné, jako jsou například nástroje COSME a Eureka. Vzdělání nebo měkké inovační projekty jsou podporované v rámci evropských teritoriálních kooperačních programů (European Territorial Cooperation programs) nebo prostřednictvím programu Erasmus+, LLP a některými dalšími. Psaní projektů, získávání správných partnerů do projektu a vhodná implementace vedoucí k dosažení výsledků projektu nejsou snadnými úkoly. Podporujeme vlastníky projektových myšlenek v celém procesu projektového cyklu. Ve fázi přípravy projektu jsme schopni nalézt správné partnery do konsorcia napříč celou Evropou, a to mezi evropskými univerzitami, výzkumnými centry a velkými podniky, které mohou převzít vyvinuté duševní vlastnictví. Dále nabízíme psaní projektů a řízení celého konsorcia ve fázi přípravy projektu. V případě, že je projekt schválen, podporujeme koordinátora v řízení celého interdisciplinárního inovačního nebo výzkumného projektu s cílem zajistit dodání vysoce kvalitního výsledku, který byl slíben v aplikační žádosti. 

Vývoj interdisciplinárních mezinárodních inovačních a výzkumných projektů

 Naše služby začínají identifikací tématu ve spolupráci s budoucím koordinátorem/vedoucím partnerem projektu. Naším úkolem je vyhodnotit potenciál, vybrat správný finanční nástroj, vyvinout projektovou myšlenku, najít partnery a napsat celou aplikační žádost. S každým koordinátorem/vedoucím partnerem pracujeme individuálně, tudíž úroveň zapojení se na jednotlivých činnostech je různorodé dle potřeb koordinátora/vedoucího partnera. Když už mluvíme o odbornosti, máme znalosti a kapacity dodat vítězné projekty využívající tyto finanční nástroje:

 • Pro základní výzkum – H2020 FET
 • Pro aplikované výzkumné aktivity – H2020 RIA
 • Pro podporu inovačních aktivit – H2020 IA, H2020 FTI, H2020 SME Instrument, COSME, AAL, Eureka nástroje
 • Pro podporu inovací – H2020 CSA, programy Evropské územní spolupráce (Interreg Europe, Interreg Central Europe, Danube, Alpine Space etc. na základě regionálního zájmu)
 • Pro aktivity v oblasti vzdělávání a budování kapacit – programy Evropské územní spolupráce, Erasmus+, LLP

Řízení interdisciplinárních mezinárodních inovačních a výzkumných projektů

Koordinátoři zajišťující služby v oblasti řízení projektu/vedoucí partneři – budeme se starat o všechny technické aspekty projektů a řízení partnerů s cílem dosáhnout výsledků a výstupů ve kvalitě a kvantitě slíbené v projektové aplikační žádosti. Péče o technické aspekty projektu, tj. technická asistence (Technical Assistance), se vztahuje ke všem aktivitám, které koordinátor/vedoucí partner potřebuje provádět, protože je projekt financován pomocí příslušného finančního nástroje. To zahrnuje reporting (finanční, obsahový), řešení změn projektu, požadavky partnerů, nebo některé další vážné problémy s financováním, výchozími partnery atd. Projektové řízení se provádí ve spolupráci se členy týmu koordinátora/vedoucího partnera a naší rolí je definovat ho ad hoc pro každý projekt. Naše role může být čistě poradenská, zatímco vedení provádí koordinátor/vedoucí partner, nebo můžeme převzít plnou roli koordinátora/vedoucího partnera a plně řídit projekt.

Kombinace s odvětvovými kompetencemi:

Toto je průřezová kompetence využitelná v kombinaci s odvětvovou excelencí v oblasti průmyslu:

 • e-Health
 • Smart Energy
 • Smart Mobility
 • ICT Security

Specifické kompetence v diseminaci výzkumu a inovací jsou využitelné v kombinaci s tímto souborem služeb:

 • klastry a networking
 • financování inovací
 • start-up a scaling-up (rozvoj a expanze podnikání)
 • PPP, PPI a PcP
 • zavádění širokopásmových sítí
 • infrastruktura pro e-zdravotnictví, chytrou energii, chytrou mobilitu a vzdělávání

S kým pracujeme:

 • Malé a střední podniky a start-upy
 • Univerzity a jiné subjekty zaměřené na výzkum a technický rozvoj
 • Veřejné a podpůrné subjekty

Vybraní partneři

 • Anglia Ruskin University (U.K.)
 • Fraunhofer - Institute for Biomedical Engineering (GER)
 • AIEC (SVK)
 • Automotive Cluster Slovakia (SVK)
 • Technical University Gabrovo ( BUL)
 • Regional Development Agency of Usti region (CZE)
 • RERA (CZE)